Przedsiębiorstwo
Konserwacji Urządzeń Wodnych
i Melioracyjnych w Olsztynie
Przedsiębiorstwo
Konserwacji Urządzeń Wodnych
i Melioracyjnych w Olsztynie
previous arrow
next arrow
Slider

OLSZTYN UL.BAŁTYCKA

Inwestycja: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Bałtyckiej w Olsztynie wraz z robotami towarzyszącymi (cracking statyczny).
Wykonawca: Pekum Sp. z o.o.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie
Wprowadzenie do istniejącego rurociągu żerdzi stalowych w celu przeciągnięcia rury PE w miejsce istniejącej sieci wodociągowej.
Komora montażowa na skrzyżowaniu ulic Bałtycka / Jeziorna w Olsztynie
Moment podłączenie nowej rury przewodowej z PE i wprowadzanie jej w miejsce rur azbestowo-cementowych.
Wymieniony węzeł wodociągowy w ulicy Bałtyckiej
Rozerwana rura azbesto – cementowa i wprowadzona na jej miejsce nowa rura PE.

BARTOSZYCE OS.DZIAŁKI

Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlu Działki w Bartoszycach.
Wykonawca: Pekum Sp. z o.o.
Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlu Działki w Bartoszycach
Wymieniony węzeł wodociągowy w ulicy Bałtyckiej
Rozerwana rura azbesto – cementowa i wprowadzona na jej miejsce nowa rura PE.

AL.WOJSKA POLSKIEGO

Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego
Wykonawca: Pekum Sp. z o.o.
Inwestor: Pomorska Spółka Gazownictwa Gdańsk
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Olsztynie Al. Wojska Polskiego

RÓŻNOWO

Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia związana z I etapem gazyfikacji wsi Różnowo
Inwestor: Pomorska Spółka Gazownictwa Sp . z o.o.
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na trasie Dywity – Różnowo gm. Dywity

KROKOWA

Zdjęcia z robót wykonywanych w ramach kontraktu :

Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa.

KWIELA

Inwestycja: Odtworzenie koryta rzeki Kwieli z przebudową rurociągu zlokalizowanego w miejscowości Głotowo gm. Dobre Miasto

Wykonawca: Pekum Sp. z o.o.
Inwestor: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Odtwarzanie koryta rzeki Kwielii – umacnianie brzegów palisadą z kołków i nabrzeży kamieniami

KONOPKA

Inwestycja: Odtworzenie koryta rzeki Konopki wraz z odbudowa budowli gmina Biała Piska
Wykonawca: Pekum Sp. z o.o.
Inwestor: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Wymyty przepust rurowy (most) przez rzekę Konopkę wymagający odbudowy.

LIKUSY – OLSZTYN

Inwestycja: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur azbesto-cementowych o średnicy 100 mm na sieć z rur PE o średnicy 110 mm w ulicy Kasztanowej , Wierzbowej , Klonowej , Grabowej i Dębowej w Olsztynie.
Wykonawca: Pekum Sp. z o.o.
Inwestor: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

Wykonanie komór montażowych na osiedlu Likusy w Olsztynie, wymiana metoda Crackingu statycznego istniejącej rury azbesto-cemetowej przez wprowadzenie nowej rury z PE

PRAWDOWO

Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na odcinku Jora – Sady – Prawdowo wraz z przepompowniami.
Wykonawca: Pekum Sp. z o.o., Budimex –Dromex S.A. Oddział Budownictwa Ekologicznego w Olsztynie , Comtrans Olsztyn Sp. z o.o.
Inwestor: Gmina Mikołajki

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Jora, budowa pompowni ścieków w miejscowości Jora, budowa pompowni ścieków w miejscowości Sady.

MIKOŁAJKI – SPECEROWA

SUW – OLSZTYNEK

Inwestycja: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek – Kolonia Jemiołowo gm. Olsztynek.
Wykonawca: Konsorcjum Pekum Sp z o.o. i ABT Częstochowa
Inwestor: Gmina Olsztynek

Budowa stacji uzdatniania wody w Olsztynku, roboty wykończeniowe na terenie stacji przed montażem areatorów i filtrów, montaż zbiornika na wodę uzdatnioną na terenie stacji, budowa sieci wodociągowej Olsztynek – Kolonia Jemiołowo, roboty odtworzeniowe nawierzchni asfaltowych w miejscu ułożenie sieci, nowoczesny zestaw pomp podnoszących ciśnienie wody zastosowany na suw w Olsztynku.

USTKA

Inwestycja: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z rozruchem technologicznym oraz budową kolektora tłocznego w ulicy polnej wraz z przejściem pod rzeką Słupią
Wykonawca: Konsorcjum Pekum Sp. z o.o. – Hydrobudowa Włocławek S.A.
Inwestor: Wodociągi Ustka Sp. o.o.

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków, montaż sieci między obiektowych.

OLSZTYN – ZATORZE

Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Zatorze w Olsztynie
Wykonawca: Pekum Sp. z o.o.
Inwestor: Miasto Olsztyn

Budowa kanalizacji deszczowej.

WAŁCZ

Zdjęcia z robót wykonywanych w ramach kontraktu :

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku socjalno – technicznego oczyszczalni ścieków w Wałczu

WAŁCZ

Zdjęcia z robót wykonywanych w ramach kontraktu :

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wałczu

KIEŹLINY

Poniżej zdjęcia w ramach renowacji kolektora tłocznego DN700mm na odcinku od przepompowni ścieków Dywity do przepompowni ścieków Kieźliny

OLSZTYN

Zdjęcia z Budowy punktu zlewu nieczystości na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie

OLSZTYN

Zdjęcia z robót prowadzonych w Olsztynie w ul. Dworcowej rejon budynków 38-40

REAKTOR

Zdjęcia z Reaktora w ramach kontraktu:

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

PÓŁWIEJSKA WODA

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

PIASKOWNIK

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

PIASKOWNIK

Likwidacja istniejącego piaskownika w ramach kontraktu : Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

HALA KRAT

Zdjęcia z hali krat w ramach kontraktu Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowe

WAŁCZ

Zdjęcia z kontraktu:

Budowa systemu automatyki i sterowania reaktorów biologicznych wraz z dostawą systemu napowietrzania dla oczyszczalni ścieków w Wałczu

OLSZTYN

Zdjęcia z remontu kanalizacji sanitarnej w ul. Żołnierskiej w Olsztynie, Rejon budynków 21-35.

WAŁCZ

Zdjęcia z robót wykonanych w miejscowości Wałcz w miesiącach maj – czerwiec.

WAŁCZ

Zdjęcia wykonane w miejscowości Wałcz w miesiącach marzec kwiecień.

MRĄGOWO

Zdjęcia z prac wykonywanych w Mrągowie polegających na niwelacji terenu i wymiany gruntu.

ŚWINNA PORĘBA

Zdjęcia z robót wykonywanych w mieście Świnna Poręba.

WAŁCZ

Zdjęcia z realizacji robót w miejscowości Wałcz w miesiącach styczeń – luty.

WAŁCZ

Zdjęcia z robót wykonanych w miejscowości Wałcz w miesiącach listopad – grudzień.

WAŁCZ

Zdjęcia z robót wykonywanych w miesiącu październik w miejscowości Wałcz

WAŁCZ

Zdjęcia z robót wykonanych w miesiącu wrzesień w miejscowości Wałcz.

KONTAKT:

Pekum Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Konserwacji
Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych
10-408 Olsztyn, Lubelska 37
tel 0 89 535 69 20
fax: 0 89 535 69 21
sekretariat@pekum-olsztyn.pl