slide3
Przedsiębiorstwo
Konserwacji Urządzeń Wodnych
i Melioracyjnych w Olsztynie
slide3 - kopiuj
Przedsiębiorstwo
Konserwacji Urządzeń Wodnych
i Melioracyjnych w Olsztynie
previous arrow
next arrow

Inwestycja: Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach

Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach

Inwestycja: Budowa magistrali wodociągowej Ø 400 mm od ul. M. Zientary-Malewskiej do Al. J. Piłsudskiego w Olsztynie

Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Przebudowa sieci wodociągowej DN 350 z żeliwa  na odcinku O1-ZO5 dla zadania -„Przebudowa sieci cieplnej kanałowej na preizolowaną wzdłuż ul. Piłsudskiego oraz Wyszyńskiego w Olsztynie – Etap III”

Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Modernizacja komór tlenowej stabilizacji osadu Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.

Inwestycja: Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych przy ul. Sikorskiego – Paukszty   

Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.

Inwestor: Gmina Olsztyn

Inwestycja: Przebudowa kolektora deszczowego k-69.5 DN 630 w ul. Wojska Polskiego – Park Jakubowo w Olsztynie    

Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.

Inwestor: Gmina Olsztyn

Inwestycja: – Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego – Wyszyńskiego – etap IVb: odcinek od pkt. Z30 do pkt. Z31, odcinek od pkt. Z38 do Z31 oraz od Z30 do Z25
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie  

Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o., Hydro-Budowa Północ Sp. z o.o.

Inwestor: Gmina Miasta Chełmna

Inwestycja: Wykonanie rozbudowy sieci cieplnej i teletechnicznej oraz budowa przyłącza cieplnego i teletechnicznego do budynku S12 „Osiedla Sterowców” w Dywitach
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. we Wrocławiu

Inwestycja: Budowa kotłowni gazowej szczytowo-rezerwowej w hali o konstrukcji lekkiej o mocy około 4 MWt w Dęblinie w rejonie ul. M. Konopnickiej wraz z nawiązaniem do istniejącego systemu cieplnego z uwzględnieniem dalszej rozbudowy układu o dwa agregaty kogeneracyjne w zabudowie kontenerowej o mocy 1 MWe każdy

Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o., Serwis Nosowicz Jarosław Nosowicz

Inwestor: PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. we Wrocławiu  

Inwestycja: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci i przyłączy cieplnych w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa węzłów cieplnych – 3 zadania:
Zadanie nr 1: Budowa przyłącza do budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych ul. Warszawska 98,
Zadanie nr 2: Budowa sieci, przyłącza i węzła cieplnego dla budynku przy Al. Piłsudskiego 76,
Zadanie nr 3: Budowa przyłącza i węzła cieplnego dla budynku przy ul. M. Zientary-Malewskiej 28B-H.
Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o., ALU-CENTRUM W. Sudwoj Sp. Jawna
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Nowa Niepodległości – Etap A
Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o., ALU-CENTRUM W. Sudwoj Sp. Jawna
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie: Część III – Rozbudowa budynku administracyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o., Hydro-Budowa Północ Sp. z o.o.
Inwestor: Gmina Stawiguda

Inwestycja: Budowa przepompowni na sieci ciepłowniczej magistralnej 2 x 500 mm przy ul. Tuwima w Olsztynie
Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o., ALU-CENTRUM W. Sudwoj Sp. Jawna
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych polegająca na przebudowie układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Żołnierska 18 – II etap
Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o., ALU-CENTRUM W. Sudwoj Sp. Jawna
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Przebudowa sieci cieplnych w technologii tradycyjnej na sieć w technologii rur preizolowanych: Zad. 1 – w rejonie ul. Burskiego, Zad. 2 – w rejonie ul. Gałczyńskiego
Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o., ALU-CENTRUM W. Sudwoj Sp. Jawna
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Przebudowa przepompowni ścieków P-12 przy ul. Hozjusza w Olsztynie wraz z budową dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza – zagospodarowanie terenu
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Gmina Olsztyn

Inwestycja: Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków S9, S10 i S11 „Osiedla Sterowców” w Dywitach
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. we Wrocławiu

Inwestycja: Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego – Wyszyńskiego – III etap, od punktu Z1 do komory P8
Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o., ALU-CENTRUM W. Sudwoj Sp. Jawna
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

 Inwestycja: Budowa zbiornika małej retencji wód deszczowych przy ul. Bukowskiego – Antonowicza
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Gmina Olsztyn

Inwestycja: Przebudowa Technologii Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej – Część C – zadanie 9.3. Przebudowa Części Osadowej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej
Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o., PRIBO-EPB Sp. z o.o.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku

Inwestycja: Przebudowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych z infrastrukturą kanalizacyjną OBI
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Gmina Olsztyn

Inwestycja: Budowa sieci preizolowanej w rejonie ul. Krasickiego w Olsztynie
Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o., ALU-CENTRUM W. Sudwoj Sp. Jawna
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrzysku
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o.

Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Olsztyna w ul. Trylińskiego i ul. Plażowej
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Modernizacja przepompowni ścieków P-1 przy ul. Towarowej w Olsztynie
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I” – Część I – Zadanie: Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wojska Polskiego – II, III i IV etap
Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o. , ALU-CENTRUM W. Sudwoj Sp. Jawna
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestycje:

  • Wykonanie prac remontowych zewnętrznych sieci sanitarnych na terenie Kortowa I Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Wymiana odcinka sieci wodociągowej z AC do PE na Placu Łódzkim w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
  • Wykonanie remontu odcinka kanalizacji deszczowej ul. Oczapowskiego przy Domu Studenta – 4 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Wykonanie likwidacji awarii zakładowej kanalizacji sanitarnej zewnętrznej zlokalizowanej przy budynku Starej Kotłowni na ul. Prawocheńskiego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
  • Remont zakładowej kanalizacji sanitarnej zewnętrznej przy budynku zlokalizowanym przy ul. Żołnierskiej 14 c na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Inwestycja: Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków S7 i S8 „Osiedla Sterowców” w Dywitach
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. we Wrocławiu

Inwestycja: Budowa zbiornika malej retencji wód deszczowych ul. Bukowskiego – Brylantowa w Olsztynie
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Gmina Olsztyn

Inwestycja: Budowa zbiornika małej retencji wód deszczowych przy ul. Witosa – Laszki w Olsztynie
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Gmina Olsztyn

Inwestycja: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Bociania – Bałtycka w Olsztynie
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Gmina Olsztyn

Inwestycja: Budowa magistrali wodociągowej DN 300 w ul. Wojska Polskiego w Olsztynie – odcinek od osiedla Podleśna do granicy z gminą Dywity
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w celu przyłączenia miejscowości Dywity, Ługwałd, Różnowo do olsztyńskiej sieci wodociągowej – etap I, odcinek Olsztyn – Osiedle Sterowców, gmina Dywity
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Gmina Dywity

Inwestycja: Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Olsztynie
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dybowskiego w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I”
Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o. , ALU-CENTRUM W. Sudwoj Sp. Jawna
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Przebudowa sieci cieplnych w rejonie ul. Wojska Polskiego o długości 1845 m w zakresie średnic od DN 40 do DN 200 – etap I w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I”
Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o. , ALU-CENTRUM W. Sudwoj Sp. Jawna
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Przebudowa sieci cieplnych w rejonie ul. Gelsenkirchen o długości 199,2 m w zakresie średnic od DN 150 do DN 250- część I i II
Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o. , ALU-CENTRUM W. Sudwoj Sp. Jawna
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Budowa osiedlowej kotłowni gazowej dla „Osiedla Sterowców” w Dywitach
Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o., Serwis Nosowicz Jarosław Nosowicz
Inwestor: PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. we Wrocławiu

Inwestycja: Budowa sieci ciepłowniczej dla „Osiedla Sterowców” w Dywitach
Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o., Serwis Nosowicz Jarosław Nosowicz
Inwestor: PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. we Wrocławiu

Inwestycja: Budowa traktu pieszego Stawiguda – Pluski
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Gmina Stawiguda

Inwestycja: Wymiana sieci cieplnej 2xDN150 wykonanej metodą tradycyjną na sieć cieplną preizolowaną 2×88,9/160mm zlokalizowaną w Parku Jakubowym przy ul. Wojska Polskiego w Olsztynie
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej – Nieruchomości Metalzbyt Sp. z o.o. Olsztyn, ul. Stalowa 1, przepompownia wód deszczowych z przykanalikiem
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Gmina Olsztyn

Inwestycja: Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych wynikająca z przebudowy układu zasilania z grupowych węzłów cieplnych przy: Zadanie 2 – ul. Barcza 12, Zadanie 3 – ul. Małeckiego 2
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie Aglomeracji Mikołajki
Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o. , Schwander Polska Sp. z o.o. Sp. K., Hydro-Budowa Północ Sp. z o.o.
Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach

Inwestycja: Zagospodarowanie brzegu jeziora Mielno poprzez budowę mola wraz z infrastrukturą
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Gmina Grunwald

Inwestycja: Budowa komór i punktów redukcyjnych w rejonie oś. Mazurskiego w Olsztynie Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Modernizacja magistrali wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej oraz wymiana i przebudowa sieci wodociągowych z przyłączami w ul. POW i Kościuszki w aglomeracji m. Włocławek – cz.1
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

Inwestycja: Przebudowa budynku socjalno-biurowego oraz budowa budynku warsztatowo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby TJE Gustorzyn
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie Oddział w Gdańsku

Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Węgorzewie
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie

Inwestycja: Kontrolny pomiar ścieków odprowadzanych z Gminy Dywity do przepompowni P-10 w Kieźlinach
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Gierzwałd, Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Glądy. Część druga: Dylewo – Szczepankowo
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Gminy Grunwald

Inwestycja: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Jagiellończyka 5/6 (Warszawska 56) w Olsztynie
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

Inwestycja: Modernizacja stacji separacji części pływających i tłuszczu – Obiekt 13 N
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

OLSZTYN UL.BAŁTYCKA

Inwestycja: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Bałtyckiej w Olsztynie wraz z robotami towarzyszącymi (cracking statyczny).
Wykonawca: Pekum Sp. z o.o.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie
Wprowadzenie do istniejącego rurociągu żerdzi stalowych w celu przeciągnięcia rury PE w miejsce istniejącej sieci wodociągowej.
Komora montażowa na skrzyżowaniu ulic Bałtycka / Jeziorna w Olsztynie
Moment podłączenie nowej rury przewodowej z PE i wprowadzanie jej w miejsce rur azbestowo-cementowych.
Wymieniony węzeł wodociągowy w ulicy Bałtyckiej
Rozerwana rura azbesto – cementowa i wprowadzona na jej miejsce nowa rura PE.

BARTOSZYCE OS.DZIAŁKI

Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlu Działki w Bartoszycach.
Wykonawca: Pekum Sp. z o.o.
Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlu Działki w Bartoszycach
Wymieniony węzeł wodociągowy w ulicy Bałtyckiej
Rozerwana rura azbesto – cementowa i wprowadzona na jej miejsce nowa rura PE.

AL.WOJSKA POLSKIEGO

Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego
Wykonawca: Pekum Sp. z o.o.
Inwestor: Pomorska Spółka Gazownictwa Gdańsk
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Olsztynie Al. Wojska Polskiego

RÓŻNOWO

Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia związana z I etapem gazyfikacji wsi Różnowo
Inwestor: Pomorska Spółka Gazownictwa Sp . z o.o.
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na trasie Dywity – Różnowo gm. Dywity

KROKOWA

Zdjęcia z robót wykonywanych w ramach kontraktu :

Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa.

KWIELA

Inwestycja: Odtworzenie koryta rzeki Kwieli z przebudową rurociągu zlokalizowanego w miejscowości Głotowo gm. Dobre Miasto

Wykonawca: Pekum Sp. z o.o.
Inwestor: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Odtwarzanie koryta rzeki Kwielii – umacnianie brzegów palisadą z kołków i nabrzeży kamieniami

KONOPKA

Inwestycja: Odtworzenie koryta rzeki Konopki wraz z odbudowa budowli gmina Biała Piska
Wykonawca: Pekum Sp. z o.o.
Inwestor: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Wymyty przepust rurowy (most) przez rzekę Konopkę wymagający odbudowy.

LIKUSY – OLSZTYN

Inwestycja: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur azbesto-cementowych o średnicy 100 mm na sieć z rur PE o średnicy 110 mm w ulicy Kasztanowej , Wierzbowej , Klonowej , Grabowej i Dębowej w Olsztynie.
Wykonawca: Pekum Sp. z o.o.
Inwestor: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

Wykonanie komór montażowych na osiedlu Likusy w Olsztynie, wymiana metoda Crackingu statycznego istniejącej rury azbesto-cemetowej przez wprowadzenie nowej rury z PE

PRAWDOWO

Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na odcinku Jora – Sady – Prawdowo wraz z przepompowniami.
Wykonawca: Pekum Sp. z o.o., Budimex –Dromex S.A. Oddział Budownictwa Ekologicznego w Olsztynie , Comtrans Olsztyn Sp. z o.o.
Inwestor: Gmina Mikołajki

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Jora, budowa pompowni ścieków w miejscowości Jora, budowa pompowni ścieków w miejscowości Sady.

MIKOŁAJKI – SPECEROWA

SUW – OLSZTYNEK

Inwestycja: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek – Kolonia Jemiołowo gm. Olsztynek.
Wykonawca: Konsorcjum Pekum Sp z o.o. i ABT Częstochowa
Inwestor: Gmina Olsztynek

Budowa stacji uzdatniania wody w Olsztynku, roboty wykończeniowe na terenie stacji przed montażem areatorów i filtrów, montaż zbiornika na wodę uzdatnioną na terenie stacji, budowa sieci wodociągowej Olsztynek – Kolonia Jemiołowo, roboty odtworzeniowe nawierzchni asfaltowych w miejscu ułożenie sieci, nowoczesny zestaw pomp podnoszących ciśnienie wody zastosowany na suw w Olsztynku.

USTKA

Inwestycja: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z rozruchem technologicznym oraz budową kolektora tłocznego w ulicy polnej wraz z przejściem pod rzeką Słupią
Wykonawca: Konsorcjum Pekum Sp. z o.o. – Hydrobudowa Włocławek S.A.
Inwestor: Wodociągi Ustka Sp. o.o.

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków, montaż sieci między obiektowych.

OLSZTYN – ZATORZE

Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Zatorze w Olsztynie
Wykonawca: Pekum Sp. z o.o.
Inwestor: Miasto Olsztyn

Budowa kanalizacji deszczowej.

WAŁCZ

Zdjęcia z robót wykonywanych w ramach kontraktu :

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku socjalno – technicznego oczyszczalni ścieków w Wałczu

WAŁCZ

Zdjęcia z robót wykonywanych w ramach kontraktu :

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wałczu

KIEŹLINY

Poniżej zdjęcia w ramach renowacji kolektora tłocznego DN700mm na odcinku od przepompowni ścieków Dywity do przepompowni ścieków Kieźliny

OLSZTYN

Zdjęcia z Budowy punktu zlewu nieczystości na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie

OLSZTYN

Zdjęcia z robót prowadzonych w Olsztynie w ul. Dworcowej rejon budynków 38-40

REAKTOR

Zdjęcia z Reaktora w ramach kontraktu:

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

PÓŁWIEJSKA WODA

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

PIASKOWNIK

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

PIASKOWNIK

Likwidacja istniejącego piaskownika w ramach kontraktu : Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

HALA KRAT

Zdjęcia z hali krat w ramach kontraktu Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowe

WAŁCZ

Zdjęcia z kontraktu:

Budowa systemu automatyki i sterowania reaktorów biologicznych wraz z dostawą systemu napowietrzania dla oczyszczalni ścieków w Wałczu

OLSZTYN

Zdjęcia z remontu kanalizacji sanitarnej w ul. Żołnierskiej w Olsztynie, Rejon budynków 21-35.

WAŁCZ

Zdjęcia z robót wykonanych w miejscowości Wałcz w miesiącach maj – czerwiec.

WAŁCZ

Zdjęcia wykonane w miejscowości Wałcz w miesiącach marzec kwiecień.

MRĄGOWO

Zdjęcia z prac wykonywanych w Mrągowie polegających na niwelacji terenu i wymiany gruntu.

ŚWINNA PORĘBA

Zdjęcia z robót wykonywanych w mieście Świnna Poręba.

WAŁCZ

Zdjęcia z realizacji robót w miejscowości Wałcz w miesiącach styczeń – luty.

WAŁCZ

Zdjęcia z robót wykonanych w miejscowości Wałcz w miesiącach listopad – grudzień.

WAŁCZ

Zdjęcia z robót wykonywanych w miesiącu październik w miejscowości Wałcz

WAŁCZ

Zdjęcia z robót wykonanych w miesiącu wrzesień w miejscowości Wałcz.

Inwestycja: Przyłącze – zasilanie zbiorników SUW Likusy z SUW Zachód w Olsztynie
Wykonawca: PEKUM Sp. z o.o.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

 

Inwestycja: SUW Królewiecka i rozbudowa sieci wodociągowej w Elblągu
Wykonawca: Konsorcjum PEKUM Sp. z o.o. , Hydrobudowa Polska S.A., PBG S.A., Przedsiębiorstwo Budownictwa Instalacji „ABT” Badora i spółka SJ
Inwestor: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

KONTAKT:

Pekum Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Konserwacji
Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych
10-408 Olsztyn, Lubelska 37
tel 0 89 535 69 20
fax: 0 89 535 69 21
sekretariat@pekum-olsztyn.pl