Początki Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Olsztynie sięgają roku 1973.

W 2004 r w Pekum Olsztyn został wdrożony System Zarządzania Jakością, zgodnie z międzynarodową normąISO 9001:2000.

Od 2006 r. Pekum Olsztyn objęło swym zasięgiem nie tylko tereny województwa warmińsko-mazurskiego, ale również województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego, co świadczy o progresywnym rozwoju naszej firmy.

Całe zaplecze i wyposażenie techniczne oraz wykształcona i doświadczona kadra, wpływa na to, że wykonywane przez nas usługi kojarzone są z wysoką jakością, fachowością i sztuką budowlaną.

W 2007 r. został przedłużony termin ważności Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 o kolejne 3 lata, i jednocześnie został rozszerzony zakres o wykonywanie sieci gazowych.

W 2010 został przedłużony termin ważności Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z nową normą ISO 9001:2008.

Zapraszamy do podjęcia współpracy!